LiteON Optoelectronics ima poleg klasičnega programa tudi nabor LED svetil za gojenje rastlin.

Izbira je široka in pokrivajo tri najbolj uporabljene spektre svetlobe:

     - 415-470nm pospešuje rast koreninskega sistema in fotosinteze,

     - 610-670nm je primerna za vzgojo cvetja in pospešeno rast semen in

     - 730-740nm uravnava notranji ritem rastline. 

Za več informacij nas lahko kontaktirajte preko E-pošte.