0Item(s)Košarica:
0,00 €

V nakupni košari ni artiklov.

Product was successfully added to your shopping cart.

POLITIKA KAKOVOSTI

 Osnovno vodilo vodstva družbe  IC ELEKTRONIKA d.o.o. je razumevanje poslovnega okolja in ustrezno odzivanje na spremembe, ki se v njem dogajajo. Sledenje potrebam kupcev in drugih zainteresiranih strani, obvladovanje tveganj in priložnosti poslovanja, je poleg hitrega in učinkovitega ukrepanja v primeru odstopanj od zahtev pomemben del vodenja družbe.

 

Zahteve in pričakovanja kupcev ter drugih zainteresiranih strani uresničujemo z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti. Zanj je odgovorno vodstvo družbe, za izvajanje in doseganje ciljev na vseh področjih dela pa vsi zaposleni.

Prvi in najpomembnejši cilj sistema vodenja kakovosti je izpolnjevanje kupčevih zahtev in njihovih pričakovanj. Od tega, kako uspešni smo pri tem, sta odvisna naš poslovni uspeh in obstoj oziroma nadaljnji razvoj.

 

Ključne usmeritve pri tem so:

 • Kakovost je vodilo naše poslovne politike. V primerjavi z drugimi ponudniki storitev bo ponudba še v naprej najkakovostnejša in najcelovitejša. Družba bo ostala vodilni slovenski ponudnik elektronskih komponent in podpore pri razvojnih projektih svojih končnih kupcev.
 • V središču celovite dejavnosti je kakovostno zadovoljevanje potreb naših strank. Povezujemo cilje družbe s potrebami in pričakovanji kupcev.
 • Merilo naše uspešnosti in generator našega zadovoljstva je zadovoljstvo naših strank. V ta namen širimo aktivnosti na področju tehnične podpore, tako vsebinsko kot tudi kadrovsko.
 • Celotna družba posluje po principih celovite kakovosti poslovanja, ki jo dosegamo s sodelovanjem vseh zaposlenih. Izboljševanje kakovosti je osnovna delovna naloga vsakega posameznika v družbi.
 • Procesi vodenja in dela so organizirani tako, da je vsem zaposlenim omogočano nenehno izboljševanje kakovosti za zadovoljevanje potreb in pričakovanj strank. Zaposleni znajo prisluhniti stranki in ji s svojimi izkušnjami in znanjem pomagajo do želenega rezultata.
 • Družba sistematično skrbi za visoko kulturo odnosov in spremlja zadovoljstvo zaposlenih. Spodbujamo timsko delo.
 • Pri vzpostavljanju sistema kakovosti družba izrablja vse pozitivne izkušnje in aktivira vsa že osvojena znanja in sposobnosti zaposlenih.
 • Posebno pozornost posvečamo usposabljanju in izobraževanju zaposlenih za kakovostno izvajanje nalog in merjenju doseganja zastavljenih ciljev.
 • Družba sledi napredku na področju tehničnih in poslovnih znanj ter strankam ponuja najprimernejše, najkakovostnejše in najsodobnejše rešitve.
 • Družba dograjuje sistem stalnega dvosmernega obveščanja z dobavitelji in drugimi zainteresiranimi s katerimi vzpostavljamo korektne odnose. S sodobno informacijsko podporo družba vzpostavlja dobro sledljivost informacij in komunikacije z dobavitelji in s poslovnimi partnerji.
 • Vsi zaposleni skrbimo za stalno ohranjanje ugleda družbe pri komuniciranju s strankami, pri komuniciranju s sodelavci, z urejenostjo poslovnih prostorov in z lastno urejenostjo, ter si prizadevamo vzpostaviti in ohranjati skupne vrednote in etično obnašanje na vseh ravneh.

 

Vsi smo del sistema vodenja kakovosti in vsak izmed nas opravlja delo, ki je posredno ali neposredno povezano z uresničevanjem zahtev in pričakovanj kupcev ter drugih zainteresiranih strani. Zato vsak posameznik prispeva svoj delež k uresničevanju teh zahtev in s tem k uspešnosti poslovanja družbe